NL UK DE

ANBI

Stichting Cultureel Erfgoed “Het Warenhuis”

RSIN 8545.46.157

Markt 2

4571 BG Axel

T 0115-562 885

E info@hetwarenhuis.nl

 

De stichting stelt zich ten doel het beheren en exploiteren van Het Warenhuis – Museum Land van Axel, met inbegrip van de Axelse Stadsmolen (1750) en de Axelse Watertoren (1936);

het beheren en tentoonstellen van de collectie van Stichting het Land van Axel;

het voor het publiek openstellen en bevorderen van de kennis over de cultuurhistorische betekenis van de vier Rijksmonumenten, inclusief hun inventaris en de bijzondere beschilderingen, die deel uitmaken van het museumcluster;

het bevorderen van permanente educatie d.m.v. exposities en andere aan de Stichting geëigende middelen. Het thema van het museum is het landschap en de bewoning van (Midden-) Zeeuws-Vlaanderen, de molen en de watertoren presenteren de geschiedenis van de elementaire levensbehoeften: water en brood.

 

Bij de verwezenlijking van haar doelstellingen werkt de Stichting samen met de Stichting “Het land van Axel” en de Stichting tot behoud van de Axelse Molen en waar mogelijk met musea in de Euregio Scheldemond, in het bijzonder met het Industrieel museum te Sas van Gent.

 

Het actuele beleidsplan

De collectie en de presentatie van Museum Het Warenhuis biedt op meerdere niveaus aanknopingspunten om lijnen en verbindingen uit te zetten van vandaag naar het verleden en de toekomst, waarin erfgoed  behouden en gepresenteerd wordt in verrassende concepten en contexten, herkenning wordt opgeroepen, bewustwording wordt nagestreefd van de veranderende en kwetsbare omgeving waarin het zich bevindt.

Het museum is al vanaf de oprichting omstreeks 1935 een vrijwilligersmuseum. Hierbinnen is een professionele museale attitude opgebouwd die permanent in ontwikkeling is. Het werk wordt gekenmerkt door een enorme betrokkenheid en inzet, die merk- en voelbaar is. 

Tevens streven we ernaar een museale en toeristisch recreatieve attractie van euregionale betekenis te worden.

Bestuur Stichting Cultureel Erfgoed Het Warenhuis

Drs. R.F.E. (Richard) Oldenziel, voorzitter

M.H.H.H (Mariëtte) den Boeft-van Damme, penningmeester

J.F.M. (Jos) Oude Kempers, secretaris

Mr. M.J.M (Marthy) Verpoorte-Sikkema, voorzitter werkgroep Expositie

A.B.E. (Astrid) van Hurck, voorzitter werkgroep Ontvangst

B.J. (Dineke) Schipper-van der Veer, voorzitter werkgroep Educatie

J.C. (Jaap) Goossen, secretaris Stichting Het Land van Axel

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en ontvangt geen vergoeding of vacatiegeld.

Adviesleden bestuur

de bestuursvergaderingen worden bijgewoond door adviesleden (zonder stemrecht):

Drs. P.E. (Piet) de Blaeij, conservator

W.E. (Elly) Luteijn, voorzitter werkgroep Promotie

J.F. (Hans) van Bellen, locatieleider 

Uitgeoefende activiteiten:

Bij de officiële opening in maart 2015 zijn er meerdere lezingen en optredens geweest in het museum. Op de Markt voor het museum werd een oude ambachtenmarkt met Vlaamse kermis voor de kinderen gehouden. Ook zijn er in de afgelopen periode verschillende groepslezingen gehouden voor de bezoekers.

Het museum kreeg in mei de Stimuleringsprijs 2015 van het Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland voor de innovatieve ontwikkeling en presentatie van het museum.

Het museum presenteert meerdere jaarlijks meerdere -tijdelijke- wisseltentoonstellingen, waarbij in de opzet wordt gestreefd naar een dialoog met de vaste collectie. 

Financiële verantwoording

De financiële cijfers worden zo spoedig mogelijk gepresenteerd.