NL UK DE

Kijk naar beneden, dan zie je meer

27-04-2019 t/m 19-10-2019

Kijk naar beneden, dan zie je meer

Kijk naar beneden, dan zie je meer. Expositie in samenwerking met het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen over fossielen en bodemvondsten in Zeeuws-Vlaanderen en de Westerschelde. Dit ter gelegenheid van het 250 jarig jubileum van KZGW.

 

OP 5 en 12 OKTOBER ZIJN ER OM 13:30 UUR SPECIALE RONDLEIDINGEN DOOR GIDSEN VAN HET KZGW

 

 

2019: het jaar van het Zeeuws Genootschap

In 2019 bestaat het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (Zeeuws Genootschap) 250 jaar. Het Zeeuws Genootschap is springlevend, geniet een reputatie tot ver over de provinciegrenzen en is de op één na oudste wetenschappelijke organisatie in Nederland. Het Genootschap viert dit jubileum daarom groots, niet alleen in de vestigingsplaats Middelburg en de stad van oprichting Vlissingen, maar ook in samenwerking met musea, zoals dus ook in Museum Het Warenhuis in Axel. Aan het eind van het jubileumjaar moeten alle Zeeuwen het nodige hebben gemerkt van de festiviteiten en van het Genootschap zelf. Meer info over het Genootschap op de website: www.kzgw.nl

***************

Het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen is een van de oudste Zeeuwse verenigingen. Het Genootschap bezit een prachtige collectie museale voorwerpen, waarvan het oudste deel (verzameld van 1769 tot 1804) en vele andere topstukken in 2017 door de Minister van OCW zijn aangewezen tot beschermd cultuurgoed. De collectie omvat vele schilderijen, prenten, kaarten, boeken, manuscripten, archeologische voorwerpen, fossielen, munten, penningen en andere kunstvoorwerpen. Het Genootschap heeft zijn collectie in bruikleen gegeven aan verschillende Zeeuwse instellingen, zoals het Zeeuws Museum, het Zeeuws Archief, Erfgoed Zeeland en de ZB Biliotheek van Zeeland. 20 conservatoren van het Genootschap houden zich intensief bezig met het wel en wee van de collectie. Dankzij schenkingen en aankopen groeit de collectie nog steeds.

Doel van het Genootschap is ook kennisoberdracht en kennisontwikkeling in Zeeland. Het organiseert lezingen, symposia en colleges en geeft het kwartaalblad Zeeland en het jaarboek Archief uit. Ook financiert het Genootschap een docent aan het University College Rooseveklt in Middelburg. Vele leden zijn actief in de werkgroepen Cultuurhistorie, Geologie of Muziek.