NL UK DE

Privacy

Privacyverklaring Stichting Cultureel Erfgoed Het Warenhuis.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking van Stichting Cultureel Erfgoed Het Warenhuis met de clusters museum Het Warenhuis, De Watertoren (1937) en De Stadsmolen (1750), verder aangeduid als HW/WT/SM.

HW/WT/SM respecteert de privacy van alle bezoekers en gebruikers van deze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van HW/WT/SM.


Verwerken van persoonsgegevens

Wanneer contact wordt opgenomen met HWH/WT/SM of bij een aanmelding voor een dienst of activiteit van en/of in HW/WT/SM, worden contactgegevens bij ons achtergelaten. Deze contactgegevens worden opgeslagen in het systeem van HW/WT/SM dat  wordt gebruikt om onze dienst(en) te kunnen leveren en/of nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Van onze donateurs/vrienden registreren wij voornaam/voorletters, familienaam/namen, adresgegevens, en het emailadres. Aanvankelijk ook geregistreerde geboortedata hebben wij uit onze bestanden verwijderd en zullen bij verlenging niet meer worden vermeld. 

Van zakelijke relaties (leveranciers, onderhoudsdiensten, serviceverleners (crediteuren, debiteuren)) registreren wij gegevens die voor die relatie van belang zijn: bedrijfgegevens, NAW, functies van contactpersonen, telefoonnummer(s), emailadressen, website(s), IBAN en BIC.

Persoonsgegevens kunnen ook door HW/WT/SM worden gebruikt om te informeren over bijv. activiteiten, diensten en producten van HW/WT/SM. De gegevens, waaronder mogelijk een (email)adres, zullen slechts voor dit doel gebruikt worden als ons daarvoor toestemming werd gegeven. Het ontvangen van email nieuwsbrieven en mailings van HWH/WT/SM kan te allen tijde stopgezet worden via de afmeldlink in de desbetreffende nieuwsbrief/mailing.

Persoonsgegevens worden alleen gebruikt door HW/WT/SM. Wij verstrekken ze niet aan derden tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en HW/WT/SM. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens op te vragen, te veranderen of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met HWH/WT/SM opnemen via info@hetwarenhuis.nl. 


Bewaartermijn

Als u een formulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, worden persoonsgegevens maximaal een jaar bewaard of zoveel langer als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Bescherming

HW/WT/SM neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van HW/WT/SM maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door HW/WT/SM verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met HW/WT/SM op via info@hetwarenhuis.nl. www.hetwarenhuis.nlis een website van HW/WT/SM. 

 

Contact

HW/WT/SM is als volgt te bereiken: 

Stichting Cultureel Erfgoed Het Warenhuis 

Markt 2, 4571 BG AXEL Telefoon: 0115-562885

info@hetwarenhuis.nl   www.hetwarenhuis.nl

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 61914215