NL UK DE

Geschiedenis

Al in de middeleeuwen kende het stadje Axel diverse molens welke in gebruik waren als oliemolen of korenmolen. Op bijna dezelfde plaats als de huidige molen heeft de klinkmolen gestaan die bij de fortificatie van de stad, in de tachtigjarige oorlog, op het bolwerk Vlissingen kwam te staan. Deze standermolen verbrandde in 1747. Men wilde echter meegaan met de tijd en zo werd in 1750 een ronde stenen stellingmolen gebouwd met twee koppels maalstenen aangedreven door een spoorwiel. De molen fungeerde als maalderij en werd in 1911 onttakeld. 

 

Restauratie

Vanuit de Axelse gemeenschap is begin jaren tachtig een stichting tot behoud en restauratie van de molen opgericht. De stichting stelde zich ten doel dit beeldbepalende element voor Axel te herstellen tot een weer draai- en meelvaardige molen.

In 1985 is in opdracht van deze stichting het restauratiebestek opgesteld. In 1990 werd de molenromp op de Rijksmonumentenlijst geplaatst. Vervolgens heeft de stichting de molen in 1997 in eigendom verworven.

Eind 1997 is begonnen met de restauratie van de molen. Belangrijk onderdeel van de restauratie was de aanleg van een betonnen ring onder en rond de voet van de molen om de fundering te versterken. Het herstel van de molenromp bestond verder uit vakkundig metselwerk. Nauwkeurig werd beoordeeld wat uitgehakt en ingeboet of opnieuw gevoegd moest worden. Er is gekozen om zoveel mogelijk uitkomende oude stenen opnieuw te gebruiken voor kleine reparaties. Voor grote reparaties is een nieuwe baksteen gebruikt. Nadat het metselwerk was hersteld, kon het molenaarsmakerswerk beginnen. Bijna alles is nieuw met uitzondering van enkele balken, de molenstenen en de bovenas. De molen is in 2000 volledig maalvaardig opgeleverd. Door het plaatsen van de buil en de pletter in het voorjaar van 2001 was de restauratie volledig voltooid. 

 

Officiële opening

Na ruim 20 jaar praten en plannen maken werd de molen op 16 juni 2001 door het lichten van de vang officieel geopend door de heer Jan Frans Mulder, burgemeester van de toenmalige gemeente Axel en de heer Wybe de Graaf, voorzitter van Stichting 'Exploitatie de Axelse Molen'.