NL UK DE

ANBI

Stichting Cultureel Erfgoed “Het Warenhuis”

Het Warenhuis - Museum Land van Axel

RSIN 8545.46.157

Markt 2

4571 BG Axel

T 0115-562 885

E info@hetwarenhuis.nl

 

De stichting stelt zich ten doel het beheren en exploiteren van Het Warenhuis – Museum Land van Axel, met inbegrip van de Axelse Stadsmolen (1750) en de Axelse Watertoren (1936);

het beheren en tentoonstellen van de collectie van Stichting het Land van Axel;

het voor het publiek openstellen en bevorderen van de kennis over de cultuurhistorische betekenis van de vier Rijksmonumenten, inclusief hun inventaris en de bijzondere beschilderingen, die deel uitmaken van het museumcluster;

het bevorderen van permanente educatie d.m.v. exposities en andere aan de Stichting geëigende middelen. Het thema van het museum is het landschap en de bewoning van (Midden-) Zeeuws-Vlaanderen, de molen en de watertoren presenteren de geschiedenis van de elementaire levensbehoeften: water en brood.

Bij de verwezenlijking van haar doelstellingen werkt de Stichting samen met de Stichting “Het land van Axel” en de Stichting tot behoud van de Axelse Molen en waar mogelijk met musea in de Euregio Scheldemond, in het bijzonder met het Industrieel museum te Sas van Gent.

 

Het actuele beleidsplan

De collectie en de presentatie van Museum Het Warenhuis biedt op meerdere niveaus aanknopingspunten om lijnen en verbindingen uit te zetten van vandaag naar het verleden en de toekomst, waarin erfgoed  behouden en gepresenteerd wordt in verrassende concepten en contexten, herkenning wordt opgeroepen, bewustwording wordt nagestreefd van de veranderende en kwetsbare omgeving waarin het zich bevindt.

Het museum is al vanaf de oprichting omstreeks 1935 een vrijwilligersmuseum. Hierbinnen is een professionele museale attitude opgebouwd die permanent in ontwikkeling is. Het werk wordt gekenmerkt door een enorme betrokkenheid en inzet, die merk- en voelbaar is. 

Tevens streven we ernaar een museale en toeristisch recreatieve attractie van euregionale betekenis te worden.

Bestuur Stichting Cultureel Erfgoed Het Warenhuis

Voorzitter:         vacature

Penningmeester:  R.E.A.M. (Ronald) Roctus

Secretaris:         J.F.M. (Jos) oude Kempers

 

A.B.E. (Astrid) van Hurck:      voorzitter werkgroep Ontvangst

W.E. (Elly) Luteijn:              voorzitter werkgroep Educatie

J.C. (Jaap) Goossen:            secretaris Stichting Het Land van Axel

n.n.                               vacature, voorzitter werkgroep Exposities

 

Het volledige bestuur bestaat uit vrijwilligers en ontvangt geen vergoeding of vacatiegeld.

 

Adviesleden bestuur

de bestuursvergaderingen worden bijgewoond door de volgende adviesleden (zonder stemrecht):

Drs. P.E. (Piet) de Blaeij, conservator

J.F. (Hans) van Bellen, locatieleider 

 

Uitgeoefende activiteiten:

Bij de officiële opening in maart 2015 zijn er meerdere lezingen en optredens geweest in het museum. Op de Markt voor het museum werd een oude ambachtenmarkt met Vlaamse kermis voor de kinderen gehouden. Ook zijn er in de afgelopen periode verschillende groepslezingen gehouden voor de bezoekers.

Het museum kreeg in mei de Stimuleringsprijs 2015 van het Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland voor de innovatieve ontwikkeling en presentatie van het museum.

Het museum presenteert meerdere jaarlijks meerdere -tijdelijke- wisseltentoonstellingen, waarbij in de opzet wordt gestreefd naar een dialoog met de vaste collectie. Gedurende het jaar wordt er elke zes tot acht weken een kleine en middelgrote  wisselexposities georganiseerd rondom het thema ‘Schatten van mensen’. Een kleine expositie strekt zich uit over een deel van ca. drie meter in de grote museumvitrine. Een middelgrote expositie strekt zich uit over een of twee delen van de grote vitrine (=3-6 strekkende meter) plus een gedeelte van de expositievloer op de begane grond

 1. 18 januari 2017 - 15 april 2017: Kralenbreiwerk - Ineke van Schaik
 2. 8 juli 2017 tot en met 2 september 2017: Nijntje - Silvia Goedemont
 3. 9 september tot en met 28 oktober2017: Karakterpoppen - Mevr. Derks - v.d. Meulen 
 4. mei 2017 - 1 juli 2017: Gezondheidszorg, toen en nu
 5. ‘Strovlechten’
 6. 9 september tot en met 25 november: Zeeuws Blauw, Keramiek - Betsy de Jonge
 7. 2 december 2017 tot en met 24 februari 2018: Ikonen - Mevrouw van de Wetering 
 8. ‘25 januari 2017 tot en met 13 januari 2018: Buitendijkse Tuin – Johnny Beerens

-       Het museum heeft tot nu toe de volgende grote wisselexposities aangeboden:

 1. Omer Gielliet 90 jaar in 90 beelden. Liep van 4 november 2015 t/m 2 april 2016. Expositie i.s.m. meer dan vijftig bruikleengevers ontwikkeld door het museum i.s.m. Ton Bakker, curator.
 2. AaquaArt – Wisselstromen. 16 september 2016 t/m 14 januari 2017. Expositie van 11 kunstenaars, werkzaam in diverse disciplines, allen leden samenwerking van de Zeeuws-Vlaamse kunstenaarsgroep AaquaArt. 
 3. 8 april 2017 tot en met 26 augustus 2017: Overzichtstentoonstelling en hommage aan de Axelse kunstenaar Hans de Ruijter
 4. 21 oktober 2017 tot en met 20 januari 2018: Luther 500 jaar
 5. 3 februari 2018 tot en met 30 juni 2018: Jean Kamps, beeldend Kunstenaar 

  

Financiële verantwoording

Zie bijlagen