NL UK DE

Geschiedenis

 

De geschiedenis van Het Warenhuis ‘Museum Land van Axel’ begint in de jaren '30 van de twintigste eeuw. Een groep enthousiaste verzamelaars en heemkundigen richt de Stichting Axelse Boerenkamer op. De leden verzamelen diverse oudheidkundige voorwerpen uit het dagelijkse leven van vroeger. Zij deden dat al voor de Tweede Wereldoorlog.

 

Voormalige postkantoor in de Noordstraat in Axel 

Een vast onderkomen voor de verzameling van Stichting Axelse Boerenkamer ontbreekt echter tot 1980. Het voormalige postkantoor in de Noordstraat in Axel wordt dat jaar omgedoopt tot museum. Vanaf dat moment kan de verzameling van de stichting ten toon worden gesteld aan het grote publiek. In het museum wordt het Axelse boerenleven in beeld gebracht. Speciale aandacht is daarbij voor de unieke streekdracht, zowel de boerendracht als die van de burgers.

 

Fusie 2001

In 2001 fuseert de Stichting Axelse Boerenkamer met de Vereniging Den Ouwen Woagen en zo ontstaat 'Stichting Het Land van Axel'. Door de fusie met Vereniging Den Ouwen Woagen, komt de verzameling oude wagens, koetsen, karren en land(bouw)werktuigen naar het museum in Noordstraat.

 

Stichting Het Land van Axel

In 2003 valt het beheer van de Axelse Watertoren en de Axelse Stadsmolen onder een bestuurscommissie van de gemeente Terneuzen. De Stichting Het Land van Axel en de Stichting De Axelse Molen nemen deel in deze bestuurscommissie.

 

Collectie

De collectie van het museum groeit en de locatie in de Noordstraat in Axel wordt te klein. Tevens voldoet het pand niet (meer) aan de museale eisen om de collectie op niveau te kunnen houden. Het museum gaat dus op zoek naar een nieuw onderkomen. Dit wordt gevonden in twee bijzondere panden, namelijk de twee Rijksmonumenten aan de Markt in Axel. Nieuwbouw moet er voor zorgen voor de benodigde extra ruimte en een depot dat aan alle museale eisen voldoet. Na het doorlopen van diverse procedures, start in 2012 de bouw en de restauratie van de Rijksmonumenten.

 

https://www.chrisplatteeuw.nl/RNN/rbnnnlhetwarenhuisaxel.htm