NL UK DE

Schenkingsformulier

 

Indien u overweegt een object (voorwerp, foto's, documenten of wat dan ook) te schenken, dan verzoeken wij u ons daarover vooraf te informeren, door middel van -zo mogelijk- toezending van een of meerdere foto's, graag met beschrijving waarin o.a. het eventuele merk, het jaartal, de geschiedenis van en de wijze waarop het object in bezit is gekomen van de schenker.

Wij laten dan zo spoedig mogelijk weten of het obejct interessant is voor onze museumcollectie. 

Bij de overdracht noteren we (nogmaals) een aantal gegevens ter documentatie van de schenking.

Na de overdracht kan -indien daartoe aanleiding is- vanuit het museum contact opgenomen worden met de schenker, tenzij de schenker aangeeft daar geen prijs op te stellen.

Bepaling bij de schenking:

  1. Geschonken voorwerpen worden door het museum beoordeeld op hun bruikbaarheid voor het museum. Ze kunnen worden gebruikt voor plaatsing in de permanente opstelling, voor plaatsing in een interne of externe wisselexpositie, of voor bewaring in het depot van het museum. Dit uitsluitend ter beoordeling van de conservator van Museum Het Warenhuis. In geval van (over-) compleetheid van de museumcollectie zal het museum handelen conform het landelijk overeengekomen museale beleid rondom aanschaf en afstoting van museale objecten.
  2. De schenker ondertekent een protocol en verklaart dat de schenking onherroepelijk is.

Bijlagen