NL UK DE

Geschiedenis

Zeeuws-Vlaanderen was één van de gebieden, waar pas laat een drinkwaterleiding voorziening is aangelegd. De eerste initiatieven om tot oprichting van een watermaatschappij te komen zijn ontstaan rond 1911. De gemeenten waren echter zeer verdeeld over de noodzaak en de aanpak. De waterleidingplannen stuitten ook op heel wat weerstand bij de bevolking, omdat men bij veel huizen beschikte over een regenbak. Dat water was gratis, voor leidingwater moest men betalen.

Begin jaren dertig wordt door enkele gemeenten opnieuw een poging gedaan tot een gezamenlijk besluit te komen om een waterleiding  aan te leggen. Vanwege de groei van de bevolking en de opkomst en groei van de industrie was er een toenemende vraag naar zoet water.


De Bouw
De watertoren is gebouwd in 1936. Hij werd in januari 1937 in gebruik genomen. De bouw is uitgevoerd door de firma P. Knols uit Maastricht voor bouwsom van fl.90.000,00. Enige Axelse bedrijven waren als onderaannemer betrokken bij de bouw, zoals timmerman de Zeeuw, die de grote trap heeft gemaakt.

Tijdens de gevechten om de bevrijding van Axel  in september 1944 tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de watertoren beschadigd. Enkele maanden na de bevrijding  is de drinkwatervoorziening weer in bedrijf.


Openstelling voor het publiek
De watertoren blijft tot in de jaren negentig van de vorige eeuw in bedrijf en was eigendom gebleven van de Waterleiding Maatschappij Zeeuwsch-Vlaanderen en rechtsopvolgers. Na de buitengebruikstelling in 1995 de toenmalige gemeente Axel de watertoren. De watertoren krijgt dan de status van jong industrieel monument en wordt opengesteld voor het publiek. Sinds de gemeentelijke herindeling in 2003, is de gemeente Terneuzen eigenaar van de watertoren.