Spring naar hoofd-inhoud

ANBI

Het Warenhuis - Museum Land van Axel

RSIN 8545.46.157 

KVK 61914215 

Markt 2 

4571 BG Axel 

T 0115-562 885 

E info@hetwarenhuis.nl 

  

De stichting stelt zich ten doel het beheren en exploiteren van Het Warenhuis – Museum Land van Axel, met inbegrip van de Axelse Stadsmolen (1750) en de Axelse Watertoren (1936); 

het beheren en tentoonstellen van de collectie van Stichting het Land van Axel; 

het voor het publiek openstellen en bevorderen van de kennis over de cultuurhistorische betekenis van de vier Rijksmonumenten, inclusief hun inventaris en de bijzondere beschilderingen, die deel uitmaken van het museumcluster; 

het bevorderen van permanente educatie d.m.v. exposities en andere aan de Stichting geëigende middelen. Het thema van het museum is het landschap en de bewoning van (Midden-) Zeeuws-Vlaanderen, de molen en de watertoren presenteren de geschiedenis van de elementaire levensbehoeften: water en brood. 

We besteden aandacht aan OMD (open monumenten dag) 

  

Bij de verwezenlijking van haar doelstellingen werkt de Stichting samen met de Stichting “Het land van Axel” en de Stichting tot behoud van de Axelse Molen en waar mogelijk met musea in de Euregio Scheldemond, in het bijzonder met het Industrieel museum te Sas van Gent. 

De vaste collectie vormt de ruggengraat van het Museum Het Warenhuis en wordt over het algemeen vrijwel continu tentoongesteld. Al worden voor de grotere tijdelijke exposities wel bepaalde stukken tijdelijk in het depot geplaatst.  

De collectie biedt een mooi overzicht van het wel en wee van de bewoners en de streek “Het Land van Axel” door de eeuwen heen. De vaste collectie geeft een goed beeld van het leven in het Land van Axel in – globaal – de periode 1850 tot 1950. Maar ook de periode daaraan voorafgaand (tot en met de ijstijd) en de nieuwe tijd, komt in de collectie aan bod.  

De collectie kent daarom een breed scala aan thema’s: 

  1. De archeologie van Zeeuws-Vlaanderen door de eeuwen heen. 

  1. Het samenleven en de religies die hier bepalend zijn geweest. 

  1. Het boerenleven van ca 1850 - 1950 

  1. De winkel (Het Warenhuis) van de familie Antheunis 

  1. Het woonhuis van de familie (thans Rijksmonument door de hoogst originele binnen beschilderingen). 

  1. De Oorlogsperiode. 

  1. Contemporaine kunstuitingen. 

  

Elk jaar worden er meerdere exposities georganiseerd.  

  

De vaste expositie 

De topstukken uit onze vaste collectie staan opgesteld in gepantserde en gefixeerde plaatsen. Hier is in geval van calamiteiten niet gemakkelijk iets van in veiligheid te brengen.  

Ons collectieplan is opgenomen in het laatste museumbeleidsplan. De vaste collectie zal na een langere periode (circa 10 jaar) aangepast (kunnen) worden. -> over enkele jaren dus. 

Door de notities in ad-lib weten we wat er in huis is. Toch staat nog niet alles in ad-lib genoteerd omdat  er wekelijks nieuwe stukken aangeboden die ook verwerkt moeten worden conform de ethische code.  

  

Het Woonhuis Markt 2a, is wegens zijn unieke inwendige beschilderingen als Rijksmonument aangemerkt. De Stichting Cultureel Erfgoed “Het Warenhuis, Museum Land van Axel” kent de locatie aan de Markt 2 in Axel, bestaande uit Het Warenhuis (de vroegere winkel van de familie Antheunis), de prachtige nieuwbouw daaraan en het woonhuis van de familie Antheunis op de Markt 2a.  

  

Het actuele beleidsplan 

De collectie en de presentatie van Museum Het Warenhuis biedt op meerdere niveaus aanknopingspunten om lijnen en verbindingen uit te zetten van vandaag naar het verleden en de toekomst, waarin erfgoed  behouden en gepresenteerd wordt in verrassende concepten en contexten, herkenning wordt opgeroepen, bewustwording wordt nagestreefd van de veranderende en kwetsbare omgeving waarin het zich bevindt. 

Het museum is al vanaf de oprichting omstreeks 1935 een vrijwilligersmuseum. Hierbinnen is een professionele museale attitude opgebouwd die permanent in ontwikkeling is. Het werk wordt gekenmerkt door een enorme betrokkenheid en inzet, die merk- en voelbaar is.  

Tevens streven we ernaar een museale en toeristisch recreatieve attractie van euregionale betekenis te worden. Daarom treden we o.a. met OMD (Open Monumenten Dag) en andere thema dagen naar buiten om hierbij de aandacht van het  landelijke thema te vertalen naar onze Euregio.  

  

Adresgegevens: 

De Axelse StadsMolen, Molenstraat 72  4571 EZ  Axel 0115-531584 

De Watertoren, Kinderdijk 2   4571 SX Axel  tel. 0115-566745 

Het Warenhuis, Markt 2 / 2a, 4571 BG Axel  tel  0115-562885 

  

Het bestuur van de Stichting Cultureel Erfgoed Het Warenhuis en nevenstichtingen bestaat uit de volgende personen: 

  

Het bestuur van Stichting Cultureel Erfgoed Het Warenhuis (incl. watertoren)   Markt 2, 4571 BG Axel (KvK 61914215) 

Het bestuur van Stichting Exploitatie De Axelse Molen (SEAM), Markt 2, 4571 BG Axel (KvK 41110616) 

Stichting De Zeeuws-Vlaamse Vlag, correspondentieadres: Markt 2, 4571 BG Axel. (KvK 20145427) 

  

Bestuursleden Stichting Cultureel Erfgoed Het Warenhuis: 

Richard Oldenziel, voorzitter tot diens overlijden op 17-02-20  

Piet Mertens, voorzitter  (vanaf 09-06-2020) 

Ronald Roctus, penningmeester 

Jos oude Kempers, secretaris 

Jaap Goossen, lid, LvA 

Astrid v.Hurck, lid, ontvangst