Spring naar hoofd-inhoud

Jeugd en Educatie

In het Warenhuis wordt de geschiedenis van de streek

door middel van vaste- en wissel tentoonstellingen

onder de aandacht gebracht.

Jonge mensen ontdekken - en oudere mensen herkennen

het leven in vroegere tijden.

Maar hoe houd je nu de aandacht van kinderen vast bij deze ontdekkingstocht?

Hoe stimuleer je de culturele ontwikkeling bij kinderen?

 

De werkgroep educatie is met deze vragen aan de slag gegaan.

Er is een programma gemaakt dat aansluit bij het onderwijsaanbod.

Verder organiseren we verschillende activiteiten, voornamelijk voor kinderen.

Het resultaat: kinderen krijgen in het Warenhuis op een creatieve manier extra aandacht.

 

Wat zijn onze hoofdpunten?

 

o Tijdens iedere tentoonstelling wordt voor kinderen een workshop gehouden.

o Kinderen kunnen hun verjaardag vieren in het museum. Deze feesten stimuleren enorm.

o Ten behoeve van het vak Burgerschap zijn voor basisscholen lesprogramma’s ontwikkeld.

o Er zijn contacten met de stichting voor cultuureducatie.

o Voor kinderen die als bezoeker naar het Warenhuis komen zijn een aantal speurtochten ontwikkeld.

o Voor middelbare scholen plannen wij een bezoek aan het Warenhuis, dat afgestemd is op het leerjaar.

 

Aanmelden van groepsbezoeken.

 

Vind u het leuk om tijdens deze activiteiten een handje te helpen, meldt u zich dan aan als vrijwilliger.

Aanmelden graag via het formulier hiervoor, klik HIER